Establecer o estilo do borde con CSS

febrero 19, 2021 Por admin 0

Para establecer o estilo do borde tes que empregar a sintaxe:
border-style: none, dotted || solid || double || groove || ridge || inset || outset;

Por exemplo:
border-style: solid;

Estabrece un borde sólido.