Establecer o posicionamento con CSS

febrero 19, 2021 Por admin 0

A sintaxe é:
position: absolute || relative;

Exemplo:
position: absolute;

O que quere dicir que non vai mudar de posición a non ser que lle sexa indicado por medio de código.