Establecer o tamaño da letra con CSS

febrero 19, 2021 Por admin 0

Para establecer o tamaño da letra tes que empregar a sintaxe:
font-size: xx-small || x-small || small || medium || large || x-large || unit_CSS;

Por exemplo:

font-size: xx-small

Así estabrecese un tamaño moi grande.