Establecer unha transformación no texto con CSS

febrero 19, 2021 Por admin 0

A sintaxe é:
text-transform: valor;

Os valores poden ser: capitalize, uppercase, lowercase ou none

Permite transformar o texto, facendo que teña a primeira letra en maiúsculas de todas as palabras, todo en maiúsculas ou minúsculas.

Exemplos:
text-transform: none;
text-transform: capitalize;