Obter a diferenza en minutos entre a zona horaria actual e a hora solar «GMT» con Javascript

febrero 19, 2021 Por admin 0

A sintaxe é:
resultado = Obxecto_ Date.getTimezoneOffset();

Primeiro hai que declarar un obxecto Date .

Exemplo:
var Diferenza = new Date();
alert( Diferenza .getTimezoneOffset());