Obter a lonxitude dunha cadea de texto con PHP

febrero 19, 2021 Por admin 0

Para obter a lonxitude dunha cadea de texto emprega a sintaxe:
strlen(string);

Por exemplo:

strlen("Hello word!")

Devolverá 11.