Obter a tanxente dun número con Javascript

febrero 19, 2021 Por admin 0

Para obter a tanxente dun número, tes que empregar a sintaxe:
Math.tan(number);

Por exemplo:

Math.tan(318);