Obter o ano con catro díxitos con Javascript

febrero 19, 2021 Por admin 0

A sintaxe é:
resultado = Obxecto_ Date.getFullYear();

Primeiro hai que declarar un obxecto Date . Exemplo:
var Ano = new Date();
alert( Ano .getFullYear());