Obter o expoñente dun número con Javascript

febrero 19, 2021 Por admin 0

Para obter o expoñente dun número, tes que empregar a sintaxe:
Math.exp(number);