Obter o número de elementos dun array con PHP

febrero 19, 2021 Por admin 0

Para obter o número de elementos dun array, emprega a seguinte sintaxe:
count(array);

Devolverá un número equivalente ao total de elementos do array.