Obter o número de milisegundos da data con Javascript

febrero 19, 2021 Por admin 0

A sintaxe é:
resultado = Obxecto_ Date.getTime();

Primeiro hai que declarar un obxecto Date .

Exemplo:
var Numero = new Date();
alert( Numero .getTime());

Empeza a contar dende 1970.