Obter o seno dun número con Javascript

febrero 19, 2021 Por admin 0

Para obter o seno dun número, tes que empregar a sintaxe:
Math.sin(number);

Por poñer un exemplo:

Math.sin(512);