Obter o valor absoluto dun número con Javascript

febrero 19, 2021 Por admin 0

Para obter o valor absoluto dun número, tes que empregar a sintaxe:
Math.abs(number);

Por exemplo:

Math.abs(58.45);

Devolverá 58.