Obter o máximo de dous valores con Javascript

febrero 19, 2021 Por admin 0

Para obter o valor máximo de dous valores emprega esta sintaxe:
Math.max(number1,number2);