Obter o mínimo de dous valores con Javascript

febrero 19, 2021 Por admin 0

Para obter o valor mínimo de dous valores tes a sintaxe:
Math.min(number1,number2);

Por exemplo:

Math.min(5,7);

Devolverá 5.