Obter os segundos con JavaScript

febrero 19, 2021 Por admin 0

A sintaxe é:
resultado = Obxecto_ Date.getSeconds();

Primeiro hai que declarar un obxecto Date .

Exemplo:
var Segundos = new Date();
alert( Segundos .getSeconds());