Obter os segundos con JavaScript

febrero 19, 2021 Por admin 0

A sintaxe é:
resultado = Obxecto_Date.getSeconds();

Primeiro hai que declarar un obxecto Date.

Exemplo:
var Segundos = new Date();
alert(Segundos.getSeconds());