Obter unha subcadea con PHP

febrero 19, 2021 Por admin 0

Para obter unha subcadea doutra cadea, emprega a seguinte sintaxe:
substr(string,initiation,end);

Por exemplo:

substr("Hello word!",6,9);

Devolverá «word«