Operadores de comparación en Javascript

febrero 19, 2021 Por admin 0

Sirven para comparar expresiones ou variables.

Son os seguintes:

== Igual a
!= Distinto a
>= Maior ou igual a
<= Menor ou igual a
> Maior a
< Menor a