Operadores de comparación en PHP

febrero 19, 2021 Por admin 0

== —– Verifica que o valor é o mesmo.
=== —– Comproba si o valor é o mesmo e se o tipo é o mesmo.
!= —– Verifica que o valor non é igual
!== —– Comproba si o valor non é igual ou si non é do mesmo tipo
< —– Menor que
> —– Maior que
<= —– Menor ou igual que
>= —– Maior ou igual que
<> —– Non igual, distinto