Redondear un número ao seu valor superior con Javascript

febrero 19, 2021 Por admin 0

Para redondear un número ao seu valor superior, tes que empregar a sintaxe:
Math.ceil(number);

Por exemplo:

Math.ceil(58.34);

Devolverá 59.