Contar as liñas dos arquivos dun cartafol

abril 24, 2021 Por admin 0

Para contar as liñas dos arquivos dun cartafol, precisas empregar o comando wc.

A súa sintaxe é:

wc -l path/*