Contar as liñas dos arquivos recursívamente

abril 25, 2021 Por admin 0

Para contar as liñas dos arquivos recursívamente, hai que empregar dous comandos.

Por exemplo para contar as liñas de todas as follas de estilo sería:

find . -name '*.css' | xargs wc -l

Isto procura todos os arquivos css dende o cartafol actual e todos os seus subcartafois.