Borrar arquivos dende unha listaxe

julio 24, 2021 Por admin 0

Crea un arquivo cuxo contido sexa unha listaxe de rutas aos arquivos que queres eliminar.

Agora emprega estes dous comandos con esta sintaxes:

xargs rm < arquivo_da_listaxe

rm arquivo_da_listaxe