Eliminar rexistros dunha táboa en SQL

octubre 2, 2021 Por admin 0

Para eliminar os rexistros dun campo cun determinado valor emprega esta sintaxe:

DELETE FROM Table WHERE Condition

Para eliminar os rexistros que na outra táboa relacionada teñen un determinado campo nulo, emprega esta sintaxe:

DELETE DISTINCTROW Table1.*, Table2.Related_Field FROM Table1 LEFT JOIN Table2 ON Table1.Related_Field WHERE Table2.Field IS NULL

Para eliminar os rexistros que cumpran dúas condicións:

DELETE FROM Table WHERE Condition AND Condition

Para eliminar todos os rexistros dunha táboa emprega a seguinte sintaxe:

TRUNCATE TABLE Table

Predicados:

DISTINCT – Indica que os rexistros non estean repetidos en uno ou varios campos

DISTINCTROW – Indica que os rexistros non estean repetidos en todos os campos

Exemplos de sintaxes con estes dous predicados:

SELECT DISTINCT Field FROM Table1 INNER JOIN Table2 ON Table1.Related_Field=Table2.Related_Field

SELECT DISTINCTROW Field FROM Table [WHERE Condition]