Consultas agrupadas en SQL

octubre 3, 2021 Por admin 0

Para facer unha consulta amosando a media dun campo e agrupando por outro campo emprega esta sintaxe:

SELECT Group_Field, AVG(Field) AS Alias FROM Table GROUP BY Group_Field

Para especificar as condicións ou criterios que deben cumprir os grupos emprega esta sintaxe:

SELECT Group_Field, AVG(Field) AS Alias FROM Table GROUP BY Group_Field HAVING Group_Field=Value OR Group_Field=Value