Eliminar índices en SQL

octubre 4, 2021 Por admin 0

Para eliminar índices ordinarios,únicos ou compostos, emprega esta sintaxe:

DROP INDEX Index_Name ON Table

Para eliminar chave primaria en Access, emprega esta sintaxe:

ALTER TABLE Table DROP CONSTRAINT Index_Name

Para eliminar chave primaria en MySql, emprega esta sintaxe:

ALTER TABLE Table DROP PRIMARY KEY