Obter a fecha incrementada nun determinado número de meses en SQL

octubre 4, 2021 Por admin 0

Para obter a fecha incrementada nun determinado número de meses, emprega esta sintaxe:

DATE_ADD(Date, INTERVAL Months_Number MONTH)