Obter o menor valor dunha listaxe en SQL

octubre 4, 2021 Por admin 0

Para iso emprégase a función cuxa sintaxe é:

MIN(Value1,Value2...)