Obter o número de caracteres dunha cadea en SQL

octubre 4, 2021 Por admin 0

Para obter o número de caracteres dunha cadea, emprega a seguinte sintaxe:

LENGTH(Text)