Obter o resto dunha división en SQL

octubre 4, 2021 Por admin 0

Para obter o resto dunha división, emprega esta sintaxe:

MOD(Dividend_Number, Divider_Number)