Obter o valor enteiro inmediatamente inferior o igual a un número en SQL

octubre 4, 2021 Por admin 0

Para iso emprégase a función cuxa sintaxe é:

FLOOR(Number)