Obter parte dunha cadea en SQL

octubre 4, 2021 Por admin 0

Para obter parte dunha cadea, emprega esta sintaxe:

SUBSTR(Text,Position,Length)