Subconsultas en SQL

octubre 4, 2021 Por admin 0

Para facer unha consulta dos maiores á media do criterio de subconsulta escalonada, emprega esta sintaxe:

SELECT * FROM Table WHERE Field > (SELECT AVG(Field) FROM Table)

Para facer unha consulta dos que sexan maior ao menor do criterio de subconsulta de lista, emprega esta sintaxe:

SELECT * FROM Table WHERE Field > ANY (SELECT Field FROM Table WHERE Condition)

Para facer unha consulta dos que sexan maior ao maior do criterio de subconsulta de lista, emprega esta sintaxe:

SELECT * FROM Table WHERE Field > ALL (SELECT Field FROM Table WHERE Condition)

Para facer unha consulta dos que estean no criterio de subconsulta de lista, emprega esta sintaxe:

SELECT * FROM Table1 WHERE Field IN (SELECT Field FROM Table2 WHERE Condition)

Para facer unha consulta dos que non estean no criterio de subconsulta de lista, emprega esta sintaxe:

SELECT * FROM Table1 WHERE Field NOT IN (SELECT Field FROM Table2 WHERE Condition)