Substituír un valor nulo por outro valor en SQL

octubre 4, 2021 Por admin 0

Para iso emprégase a función cuxa sintaxe é:

NVL(Null_Value,New_Value)