Crear un procedemento que amose os rexistros que cumpran unha determinada condición en SQL

octubre 5, 2021 Por admin 3

Para crear un procedemento que amose os rexistros que cumpran unha determinada condición emprega esta sintaxe:

CREATE PROCEDURE Procedure_Name([Parameter1 Parameter_Type, Parameter2 Parameter_Type]) SELECT * FROM Table WHERE Condition