Uso de variables en SQL

octubre 5, 2021 Por admin 0

Exemplo de sintaxe para contar todos os rexistros de tres táboas:

SET @MyVar = (SELECT COUNT(*) FROM Table1);

SET @MyVar= @MyVar + (SELECT COUNT(*) FROM Table2);

SET @MyVar= @MyVar + (SELECT COUNT(*) FROM Table3);

SELECT @MyVar AS Total