Vistas en SQL

octubre 5, 2021 Por admin 1

Unha vista, crea un respaldo independente dunha táboa.

Ten estas tres características:

  • Privacidade da información
  • Optimización da base de datos
  • Entorno de probas

Sintaxe da creación dunha vista que amose tres columnas:

CREATE VIEW View_Name AS SELECT Field1, Field2, Field3 FROM Table WHERE Condition

Sintaxe da eliminación de unha vista:

DROP VIEW View_Name

Sintaxe da modificación dunha vista:

ALTER VIEW View_Name AS SELECT Field1, Field2, Field3 FROM Table WHERE Condition