Instalar firmware faltante

enero 7, 2022 Por admin 0

Primero buscamos el firmware faltante así:

sudo update-initramfs -u

Amosará unha listaxe cunha ruta a un arquivo.

Procuramos ese arquivo con:

apt-cache search file

Do resultado xerado, instalamos o paquete do firmware con:

apt-get install file