Os eventos de JavaScript

Un evento é o suceso que ocorre cando o usuario realiza algunha acción. Por exemplo cando o usuario pasa o rato por riba dun obxecto da páxina, cando preme unha tecla,… Incluso algúns eventos non os produce o usuario, senón o navegador, como por exemplo a carga da páxina. Os eventos colócanse en etiquetas de …
Seguir leyendo Os eventos de JavaScript

Obxectos do navegador

Os obxectos do navegador son todos aqueles obxectos que o navegador pon á nosa disposición para poder modificar os elementos das páxinas. Screen Permite acceder ás propiedades da pantalla do usuario. As súas propiedades son: width e height. Respectivamente, anchura e altura total da pantalla. availWidth e availHeight. Respectivamente, anchura e altura dispoñible na pantalla …
Seguir leyendo Obxectos do navegador

Matrices ou Arrays

Os arrays (matrices) son elementos indispensables na programación. Un array é un conxunto de datos agrupados. Para acceder a cada elemento individual do array emprégase un número índice, o primeiro elemento terá o índice 0. No caso dos arrays de JavaScript, o seu emprego é moi eficaz e moito mais libre que nas linguaxes formais …
Seguir leyendo Matrices ou Arrays