Categoría: JavaScript

Os eventos de JavaScript

febrero 19, 2021 Por admin 0

Un evento é o suceso que ocorre cando o usuario realiza algunha acción. Por exemplo cando o usuario pasa o rato por riba dun obxecto da páxina, cando preme unha tecla,… Incluso algúns eventos non os produce o usuario, senón o navegador, como por exemplo…

Obxectos do navegador con Javascript

febrero 19, 2021 Por admin 0

Os obxectos do navegador son todos aqueles obxectos que o navegador pon á nosa disposición para poder modificar os elementos das páxinas. Screen Permite acceder ás propiedades da pantalla do usuario. As súas propiedades son: width e height. Respectivamente, anchura e altura total da pantalla.…

Matrices ou Arrays con Javascript

febrero 19, 2021 Por admin 0

Os arrays (matrices) son elementos indispensables na programación. Un array é un conxunto de datos agrupados. Para acceder a cada elemento individual do array emprégase un número índice, o primeiro elemento terá o índice 0. No caso dos arrays de JavaScript, o seu emprego é…

Obter os segundos con JavaScript

febrero 19, 2021 Por admin 0

A sintaxe é:resultado = Obxecto_Date.getSeconds(); Primeiro hai que declarar un obxecto Date. Exemplo:var Segundos = new Date();alert(Segundos.getSeconds());

Obter o mes con JavaScript

febrero 19, 2021 Por admin 0

A sintaxe é:resultado = Obxecto_Date.getMonth(); Primeiro hai que declarar un obxecto Date. Exemplo:var Mes = new Date();alert(Mes.getMonth()); Os meses numéranse de 0 a 11.

Obter os minutos con JavaScript

febrero 19, 2021 Por admin 0

A sintaxe é:resultado = Obxecto_Date.getMinutes(); Primeiro hai que declarar un obxecto Date. Exemplo:var Minutos = new Date();alert(Minutos.getMinutes());