Facer copia de seguridade do Firefox

1º- Abre todos os marcadores do Firefox. 2º- Seleccionar ‘Importar e crear copia de seguranza’ e despois ‘Copia de seguranza’. Con isto teremos unha copia de seguranza dos marcadores, pero aínda queda a copia das contrasinais. 3º- Abre o explorador de arquivos e móvete á carpeta ‘/home/usuario/.mozilla/firefox/mx81ynf9.default‘. Este arquivo pode ter outro nome con outras …
Seguir leyendo Facer copia de seguridade do Firefox