Establecer o directorio por defecto con PHP

febrero 19, 2021 Por admin 0

A función chdir() establece o directorio actual por defecto onde están arquivados ou onde vanse a arquivar os ficheiros que se empreguen para realizar diferentes operacións. Ao executarse, comproba se o directorio pasado como argumento existe ou non. No primeiro caso esta función devolve True ; no segundo, False . Unha vez establecido o directorio por defecto, se o camiño especificado existe, xa non é preciso indicar diante do nome do ficheiro o directorio onde debe procurarse ou crearse os ficheiros que se empreguen no mesmo script.
A sintaxe é:
chdir(Ruta);