Categoría: Gambas

Gambas 3 dende cero

marzo 30, 2023 Por admin 0

Nesta canle, atoparás o meu titorial sobre Gambas3. Un entorno de desenrolo de software libre moi doado e amigable. https://www.youtube.com/@juanenriquemontillacancho3813

Pechar un formulario en Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

Se queres pechar un formulario dende outro, tes que empregar esta sintaxe: Form.Close Pero se queres pechar un formulario dende o mesmo, emprega esta sintaxe: Me.Close Podes ver o vídeo en https://youtu.be/MShN8OVsqU0

Abrir un formulario con Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

Hai varios xeitos, vou a explicarche dous deles. Un é coa palabra Show e o outro é coa palabra ShowModal. A diferencia, é que con Show, os dous formularios quedan activos. Pódese interactuar cos dous. Polo contrario, si empregas ShowModal, o formulario que chama ao…

Engadir, editar e eliminar un rexistro SQlite3 con Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

Para engadir terías que facer algo como esto: Gardar = Conexion.Create(«Avisos»)Gardar[«Aviso»] = «Mañá teño que xantar en Meira»Gardar.Update Para editar sería algo así: Gardar = Conexion.Edit(«Avisos», «id=» & Id)Gardar[«Aviso»] = «Mañá teño que xantar en Meira»Gardar.Update Tes que indicar a táboa que queres modificar e…

Consultar unha táboa SQlite3 con Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

1º- Escribe ao principio do procedemento: Dim Taboa As Result 2º- Unha vez conectada a base de datos, e supoñendo que o obxecto Connection se chame Conexion, e que a táboa se chame Avisos, escribe:Taboa = Conexion.Exec(«Select * from Avisos») 3º Agora Taboa contén toda…

Conectar cunha base de datos SQlite3 con Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

Para conectar cunha base de datos SQlite3 que se chame Avisos e aloxada no cartafol persoal, escribe: Dim Conexion As Connection Conexion = New ConnectionWith Conexion .Type = «sqlite3» .Host = User.Home .Name = «Avisos» .Login = «» .Password = «»End WithTry Conexion.Open()If Error Then…

Escribir un comentario con Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

Simplemente tes que antepoñer unha comiña simple. Todo o que haxa despois desa comiña e na mesma liña, será ignorado polo compilador. Exemplo: ‘Isto é un comentario Podes ver o meu vídeo en: https://youtu.be/hP1qQhmFZVc

Pedir datos por teclado con Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

A súa sintaxe é: InputBox(string[,string]) Só amosa dous botóns, Ok e Cancel. Se premes Cancel, non gardará o dato. Exemplo:Dim Ver As StringVer = InputBox(«Probando», «Proba»)Message.Info(Ver) Podes ver o meu vídeo en: https://youtu.be/zQFYe-Mahto

Amosar una mensaxe á usuaria con Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

A súa sintaxe é: Message[.Mode](string) O Modo, que é opcional, pode ser: Sen modo —– normal Delete —– borradoError —– erroInfo —– informativaOptional —– opcionalQuestion —– preguntaWarning —– atención, coidado, perigo… Pode ter ata tres botóns. Se non se indica, amosará un só botón «Aceptar».…