Abrir un formulario

Hai varios xeitos, vou a explicarche dous deles. Un é coa palabra «Show» e o outro é coa palabra «ShowModal«. A diferencia, é que con «Show«, os dous formularios quedan activos. Pódese interactuar cos dous. Polo contrario, si empregas «ShowModal«, o formulario que chama ao outro, queda deshabilitado ata que se peche o formulario chamado. …
Seguir leyendo Abrir un formulario

Engadir, editar e eliminar un rexistro SQlite3

Para engadir terías que facer algo como esto: Gardar = Conexion.Create(«Avisos»)Gardar[«Aviso»] = «Mañá teño que xantar en Meira»Gardar.Update Para editar sería algo así: Gardar = Conexion.Edit(«Avisos», «id=» & Id)Gardar[«Aviso»] = «Mañá teño que xantar en Meira»Gardar.Update Tes que indicar a táboa que queres modificar e o seu identificador. Unha táboa ben feita, sempre ten que …
Seguir leyendo Engadir, editar e eliminar un rexistro SQlite3

Consultar unha táboa dunha base de datos SQlite3

1º- Escribe ao principio do procedemento: Dim Taboa As Result 2º- Unha vez conectada a base de datos, e supoñendo que o obxecto «Connection» se chame «Conexion» e que a táboa se chame «Avisos«, escribe:Taboa = Conexion.Exec(«Select * from Avisos») 3º Agora «Taboa» contén toda a táboa «Avisos«. Podes percorrela así: While Taboa.Available Message(Taboa[«id»]) Taboa.MoveNext()Wend …
Seguir leyendo Consultar unha táboa dunha base de datos SQlite3

Conectar cunha base de datos SQlite3

Para conectar cunha base de datos SQlite3 que se chame Avisos e aloxada no cartafol persoal, escribe: Dim Conexion As Connection Conexion = New ConnectionWith Conexion .Type = «sqlite3» .Host = User.Home .Name = «Avisos» .Login = «» .Password = «»End WithTry Conexion.Open()If Error Then Message.Error(«Erro ao conectar ca base de datos.») Module1.$Conexion = Null …
Seguir leyendo Conectar cunha base de datos SQlite3

Amosar una mensaxe á usuaria

A súa sintaxe é: Message[.Mode](string) O Modo, que é opcional, pode ser: Sen modo —– normal Delete —– borradoError —– erroInfo —– informativaOptional —– opcionalQuestion —– preguntaWarning —– atención, coidado, perigo… Pode ter ata tres botóns. Se non se indica, amosará un só botón «Aceptar». Si almacenas o que devolve nunha variable, podes saber que …
Seguir leyendo Amosar una mensaxe á usuaria