Consultar unha táboa SQlite3 con Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

1º- Escribe ao principio do procedemento:

Dim Taboa As Result

2º- Unha vez conectada a base de datos, e supoñendo que o obxecto Connection se chame Conexion, e que a táboa se chame Avisos, escribe:
Taboa = Conexion.Exec("Select * from Avisos")

3º Agora Taboa contén toda a táboa Avisos. Podes percorrela así:

While Taboa.Available
Message(Taboa["id"])
Taboa.MoveNext()
Wend


Cando conectas coa táboa, o punteiro sitúase no primeiro rexistro. A partires diso, tes cinco xeitos de moverte pola táboa:

a) Taboa.MoveFirst() —– Móvese ao primeiro rexistro
b) Taboa.MoveLast() —– Móvese ao último rexistro
c) Taboa.MoveNext() —– Móvese ao seguinte rexistro
d) Taboa.MovePrevious —– Móvese ao rexistro anterior
e) Taboa.MoveTo(Número de rexistro) —– Móvese ao rexistro indicado polo seu índice

Hai que ter en conta que o primeiro rexistro ten un índice 0.

Si queres saber cantos rexistros ten a táboa, escribe:
Message(Taboa.Count)

Na sentencia Taboa = Conexion.Exec(«Select * from Avisos»), o que vai entre comiñas é unha sentencia MySQl.

Tamén poderías facer unha procura cunha sentencia MySql.

Podes ver o meu vídeo en https://youtu.be/r1C7ZsPtmI4