Descomponer un vídeo en fotogramas

abril 6, 2023 Por admin 0

Con ffmpeg podemos extraer todos os fotogramas dun vídeo. O xeito de facelo é moi xinxelo.

Entra no terminal e vai ao cartafol do vídeo. Alí escribe:

ffmpeg -i video.mp4 fotograma%04d.png

Isto xerará todos os fotogramas do vídeo en formato png.