Categoría: Terminal de Debian

Descomponer un vídeo en fotogramas

abril 6, 2023 Por admin 0

Con ffmpeg podemos extraer todos os fotogramas dun vídeo. O xeito de facelo é moi xinxelo. Entra no terminal e vai ao cartafol do vídeo. Alí escribe: ffmpeg -i video.mp4 prefixo%04d.png Isto xerará todos os fotogramas do vídeo en formato png. Para xuntar os fotogramas…

Instalar firmware faltante

enero 7, 2022 Por admin 0

Primero buscamos el firmware faltante así: sudo update-initramfs -u Amosará unha listaxe cunha ruta a un arquivo. Procuramos ese arquivo con: apt-cache search file Do resultado xerado, instalamos o paquete do firmware con: apt-get install file

Borrar arquivos dende unha listaxe

julio 24, 2021 Por admin 0

Crea un arquivo cuxo contido sexa unha listaxe de rutas aos arquivos que queres eliminar. Agora emprega estes dous comandos con esta sintaxes: xargs rm < arquivo_da_listaxe rm arquivo_da_listaxe

Gravar son dende o terminal

julio 23, 2021 Por admin 0

Para iso precisas ter instalado o paquete alsa-utils Despois, dende o terminal e cun micrófono conectado escribe: arecord Grabacion.mp3

Contar as liñas dos arquivos recursívamente

abril 25, 2021 Por admin 0

Para contar as liñas dos arquivos recursívamente, hai que empregar dous comandos. Por exemplo para contar as liñas de todas as follas de estilo sería: find . -name ‘*.css’ | xargs wc -l Isto procura todos os arquivos css dende o cartafol actual e todos…

Facer unha clonación de disco duro

febrero 19, 2021 Por admin 0

Executa o seguinte comando:sudo dd if=/dev/sd1 of=/dev/sd2 bs=64K conv=noerror,sync Onde sd1 é o disco que queres clonar e sd2 é o disco de destino. Podes ver o meu vídeo en: https://youtu.be/oqvk8R2sD-0

Apagar o equipo de xeito programado

febrero 19, 2021 Por admin 0

Dende o terminal como root. Para apagar o equipo dentro de 30 minutos:sudo shutdown -h +30 Para apagar o equipo ás 23:50:sudo shutdown -h 23:50 Podes ver o meu vídeo en: https://youtu.be/pHKBR_tlkko