Conectar cunha base de datos SQlite3 con Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

Para conectar cunha base de datos SQlite3 que se chame Avisos e aloxada no cartafol persoal, escribe:

Dim Conexion As Connection

Conexion = New Connection
With Conexion
.Type = "sqlite3"
.Host = User.Home
.Name = "Avisos"
.Login = ""
.Password = ""
End With
Try Conexion.Open()
If Error Then
Message.Error("Erro ao conectar ca base de datos.")
Module1.$Conexion = Null
Else
Message.Info("Conexión establecida")
End If


Establece unha conexión coa base de datos SQlite3 chamada «Avisos» aloxada na home do usuario

Se fora Mysql, terías que poñer o usuario e a contrasinal.

As últimas instrucións comproban que non haxa erros.

Podes ver o meu vídeo en https://youtu.be/-j5OqzZoAKM