Aumentar o tamaño de importación MySql

febrero 17, 2021 Por admin 0

1º- Entra no terminal coma root.

2º- Dependendo da versión de PHP instalada (eu agora teño a 7.3), Escribe:
mousepad /etc/php/7.3/apache2/php.ini

O mousepad é un editor de texto plano, pero podes empregar outro calquera, sempre que sexa de texto plano.

3º- Procura e modifica si é preciso as seguintes variables:
upload_max_filesize

memory_limit

post_max_size

4º- Garda os cambios e pecha o editor.

Se non che quedou claro, podes ollar o meu vídeo en https://youtu.be/bMWupiV92z0