Comprobar se a expresión é booleana con Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

Para comprobar se a expresión é booleana, tes dúas funcións ca seguinte sintaxe:

IsBoolean(expression)
Boolean?(expression)


Exemplo:
Message(IsBoolean(False))