Comprobar se unha ruta apunta a unha carpeta con Gambas

febrero 18, 2021 Por admin 0

Para comprobar se unha ruta apunta a unha carpeta, tes dúas funcións ca seguinte sintaxe:

IsDir(expression)
Dir?(expression)

Exemplo:
Message(IsDir("/etc/password"))