Conectar un obxecto DirView cun obxecto FileView

febrero 18, 2021 Por admin 0

Para conectar un con outro hai que inserir nos eventos Form_Open (do formulario) e FileView_Select (do FileView) a sentencia:

FileView1.Dir = DirView1.Current

Supoñendo que os obxectos teñan eses nomes.